Hiển thị 1–12 của 333 kết quả

Đo khí độc (CO CO2 NH3 H2S SO2 NO NO2…)

1. Máy thiết bị đo nồng độ khí độc

Đo khí độc là danh mục các sản phẩm, máy thiết bị đo được nồng độ của các loại khí độc. Cần phải có danh mục này vì không phải nhu cầu nào cũng giống nhu cầu nào, và không phải loại khí độc nào cũng giống nhau.

Khí độc được chia làm 2 loại:

  • Khí độc vô cơ – được hình thành bởi các hợp chất vô cơ, có độc tính thay đổi tùy theo loại khí và nồng độ.
  • Khí độc hữu cơ – được hình thành bởi các hợp chất hữu cơ có đặc trưng là Carbon (IV) trong cấu trúc phân tử.

Ví dụ về khí độc vô cơ: Khí CO không màu, không mùi, không vị. Khí NH3 không màu nhưng có mùi khai. Khí SO2 không màu, mùi hắc. Khí H2S không màu có mùi trứng ung. Khí NO không màu, không mùi nhưng khi kết hợp với khí Oxy lại hình thành khí NO2 có màu nâu đỏ….

Ví dụ về khí độc hữu cơ: Khí Benzene (C6H6), Toluene (C7H8), Xylene (C8H10), Styrene (C8H8), Acetone (C3H6O), …

2. Các loại khí độc cần đo thường gặp trong đời sống

a. Một số loại khí độc vô cơ thường có trong đời sống:

– Khí CO – Khí Cl2
– Khí CO2 – Khí HCl 
– Khí H2S – Khí NOx 
– Khí NH3 – Khí HF
– Khí NO – Khí VOC
– Khí NO2 – Khí SO2
– Khí O3 – Khí F2

b. Một số loại khí độc hữu cơ:

– Khí Ethanol C2H5OH – Khí Acetaldehyde CH3CHO
– Khí Methane CH4 – Khí Benzene (C6H6)
– Khí Acetone CH3OCH3 – Khí Toluene (C7H8)
– Khí Vinyl Cloride CH2=CHCl – Khí Formaldehyde (HCHO)
– Khí Ethylene Oxide EtO – Khí VOC
– Khí Methanol CH3OH – Khí IPA
– Khí Styren C8H8 – Khí Xylene C8H10

Trên đây chỉ là một số loại khí độc, ngoài ra, trong thực tế còn có rất nhiều loại khí như: HCl, HF, HBr, NF3, AsH3, …

3. Một số loại máy đo khí độc 

Với những loại khí độc vô cơ: 

XPS-7 – Máy đo khí cầm tay.

PS-7 – Đầu dò khí cố định.

Với những loại khí độc hữu cơ:

XP-3110, XP-3140, XP-3160, XP-3118, XP-3120V, …

Riêng với khí Formaldehyde phải dùng model XP-308B

Tham khảo các loại khí đo và nồng độ đo bên dưới:

Danh sách khí đo (cảm biến)

Khí đo
Dải đo
Nguyên lý đo
 Model No.
SiH4
5 / 25ppm
Electrochemical
CDS-7
PH3
1ppm
B2H6
500ppb
AsH3
250ppb
H2Se
250ppb
Si2H6
25ppm
SiH2Cl2
25ppm
GeH4
1ppm
NH3
100ppm
HF
10ppm
PF3
10ppm
HCl
5 / 25ppm
HBr
10ppm
F2
5ppm
Cl2
5ppm
ClF3
1ppm
O3
1ppm
CO
250ppm
H2S
50ppm
NF3
100ppm
điện hóa với
pyrolyzer
CCl4
100ppm
H2
500 / 1000ppm
Dây bán dẫn nhiệt
CHS-7
O2
25vol%
Pin Galvanic
COS-7
Máy đo khí độc cầm tay XPS-7 Cosmos
Máy đo khí độc cầm tay XPS-7 Cosmos

Hãng New-Cosmos cũng có sản phẩm cảm biến đo khí độc trong các nhà máy sản xuất chất bán dẫn là model PS-7. Cảm biến đo khí độc này đo được nhiều loại khí như XPS-7 nhưng 01 cảm biến chỉ đo được 01 loại khí. Nó có tín hiệu đầu ra là 4-20mA và có thể kết hợp với ống lấy khí có chiều dài lên đến 20 MÉT

Cảm biến đo khí bán dẫn PS-7 Cosmos

VIDEO SẢN PHẨM MÁY ĐO KHÍ ĐỘC

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí độc

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Máy đo khí độc NH3 Ammonia trong công nghiệp

Các ngành nghề cần dùng máy đo khí NH3 Amoniac

Máy đo khí Amoniac NH3 cầm tay XP-3160

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Các loại máy đo khí SO2 cầm tay

Vì sao cần hệ thống đo giám sát khí cố định?

Những khí độc gây ô nhiễm không khí

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Các đầu dò khí độc CO của Cosmos

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí SiH4 Silane

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí NO2?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí CO2?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Toluene C7H8

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí H2O2?

Lưu ý về hệ thống đo nhiều loại khí độc

Đo khí CO2 cho ngành thực phẩm đồ uống

6 bước để tìm đúng máy dò đo khí

Đo khí CO2 trong nhà máy sản xuất bia

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí toxic

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7

Các lỗi trên máy đo khí XPS-7 Cosmos

Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?

Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.

Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?

Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160

Lỗi máy đo khí XP-302M Cosmos

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Lựa chọn đầu đo dò khí độc SO2

So sánh máy đo đa khí XA-4400II và XA-4200IIKS

Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Ưu điểm đầu đo dò khí độc PS-7 Cosmos

Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay

Đo nồng độ khí độc vô cơ và hữu cơ

So sánh đầu đo khí CO2 KD-12R và KS-7R

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200

Làm gì khi phát hiện rò khí NH3?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí SO2?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí CO

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí H2S

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Styrene C8H8?

Đầu cảm biến đo dò khí CO PS-7 KS-7D KD-12D

Mối nguy hiểm về khí Ammonia NH3 Amoniac

Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Tháo ống lấy mẫu máy đo khí hấp thụ thì sao?

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

Câu hỏi thường gặp về máy đo đa khí XA-4400II

Liệu có ngưng sản xuất máy đo khí XP-3140?