Máy đo khí bán dẫn XPS-7 Cosmos

Các ứng dụng

  • Để kiểm tra rò rỉ khí và đo nồng độ tại nhà máy bán dẫn nơi có khí độc.

Đặc trưng

  • Máy đo khí bán dẫn XPS-7 có thể được sử dụng cho nhiều loại khí bán dẫn, chỉ đơn giản bằng cách thay đổi bộ cảm biến.
  • Các bộ cảm biến lắp mới không cần hiệu chuẩn.