Bộ hiển thị khí đơn điểm RM-6000 Riken Keiki

  • Nhỏ, gon và nhẹ
  • Đồng hồ hiển thị dạng số và thang đo
  • Bộ hiển thị cố định nhỏ, gọn.