Cảm biến đo khí NH3 KD-2AS-NH3 Cosmos

Cảm biến đo khí NH3 loại khuếch tán KD-2AS-NH3 Cosmos

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Khí độc NH3