Category Archives: Chưa được phân loại

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Oxy O2?

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Oxy O2? Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Oxy O2? Người ta thường quên rằng việc làm giàu oxy cũng có thể gây ra rủi ro. Khi nồng độ O2 tăng thì khả năng bắt lửa của các vật liệu và khí sẽ tăng […]

Các đầu dò khí độc CO của Cosmos

1. Các đầu dò khí độc CO của Cosmos Các đầu dò khí độc CO của Cosmos để khách hàng lựa chọn sẽ được liệt kê trong bài viết này. Tuy nhiên, cần lưu ý một chút là các đầu đo dò khí CO là các thiết bị đo khí dạng cố định có thể […]

Các đầu dò khí Oxy của Cosmos

Cảm biến đo khí Oxy KS-2D, KS-2O Cosmos

1. Các đầu dò khí Oxy của Cosmos Các đầu dò khí Oxy O2 của Cosmos để khách hàng lựa chọn sẽ được liệt kê trong bài viết này. Tuy nhiên, cần lưu ý một chút là các đầu đo dò khí Oxy O2 là các thiết bị đo khí dạng cố định có thể […]

So sánh máy đo khí Oxy XO-326IIs và XOS-326

1. So sánh máy đo khí Oxy XO-326IIs và XOS-326 So sánh máy đo khí Oxy XO-326IIs và XOS-326 có những điểm giống nhau như sau: (Ở đây sẽ so sánh model XO-326IIsA để có chiều dài đầu dò dài 5m tương ứng với XOS-326) Lấy mẫu: Khuếch tán. Chiều dải cảm biến: 5m Dải […]

XP-3118 – kết hợp máy đo khí gas XP-3110 Oxy XP-3180

XP-3118 – kết hợp máy đo khí gas XP-3110 Oxy XP-3180 1. XP-3118 – kết hợp máy đo khí gas XP-3110 và máy đo Oxy XP-3180 Máy đo đa khí XP-3118 là sự kết hợp giữa máy đo khí gas XP-3110 và máy đo nồng độ khí O2 Oxy XP-3180. Trên màn hình máy tuy […]

So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200

1. So sánh máy đo khí O2 và H2S XOS-326 và XOS-2200 So sánh đặc điểm giống nhau của máy đo khí O2 và H2S XOS-326 và XOS-2200 sẽ được liệt kê chi tiết ở bài viết dưới đây. Khí đo: O2 và H2S Dải đo: O2: 0 – 25 vol% H2S: 0 – 100ppm […]

Máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS

So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS 1. So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS đều là những thiết bị đo khí cầm tay có những đặc điểm giống nhau như sau: Khí đo: Oxy và khí cháy nổ […]

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định 1. Lợi ích của hệ thống đo khí cố định Lợi ích của hệ thống đo khí cố định được lắp đặt với mục đích cung cấp khả năng bảo vệ liên tục, khu vực và nhân viên suốt ngày đêm. Các hệ thống phát hiện này […]

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định 1. Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định. Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét 8 điểm cần được xem xét đối với hiệu suất […]

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí 1. Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí để sử dụng thích hợp. Máy dò khí đơn di động được sử dụng để bảo vệ cá nhân và có khả năng phát hiện một nguy cơ khí đơn […]

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay 1. Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay Thời gian hoạt động máy đo khí cầm tay là thời gian công bố của hãng sản xuất thiết bị đo khí về việc sử dụng thiết bị liên tục trong một khoảng thời […]

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos 1. Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos là: Đo được nhiều loại khí độc (01 đầu dò đo được 01 loại khí độc) Các cảm biến đã được hiệu chỉnh khi chuyển đến địa […]

cha-c-phn-loi-my-o-kh-nht-bn