Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160

Máy đo khí Benzene C6H6 Toluene C7H8 Xylen Xylene C8H10 XP-3160 Cosmos

Vì sao máy đo khí XP-3160 có thể đo Benzene (C6H6), Toluene (C7H8) và Xylene (C8H10)

1. Vì sao máy đo khí XP-3160 có thể đo Benzene (C6H6), Toluene (C7H8) và Xylene (C8H10)

Model máy đo khí nồng độ thấp (ppm) XP-3160 có thể đo kiểm tra được nồng độ của cả 3 loại khí Benzene (C6H6), Toluene (C7H8) và Xylene (C8H10) chỉ bằng việc lựa chọn loại khí cần đo trên màn hình phụ của máy. Vì sao nó có thể làm được như vậy?

Thực chất, Benzene (C6H6), Toluene (C7H8) và Xylene (C8H10) là Hydro Carbon có mạch vòng ở giữa nên được xếp chung vào là họ CnH2n-6.

Với n=6 ta có C6H6 tương ứng là Benzene

Với n=7 ta có C7H8 tương ứng là Toluene

Với n=8 ta có C8H10 tương ứng là Xylene.

Công thức phân tử khí Benzene Toluene và Xylene
Công thức phân tử khí Benzene Toluene và Xylene

Chính vì vậy, máy đo khí XP-3160 có thể đo được 3 loại khí này chỉ bằng cách chuyển đổi hệ số của máy và cho ra các kết quả tương ứng của khí mục tiêu.

2. Thông số kỹ thuật máy đo khí Benzene Toluene Xylene XP-3160 Cosmos

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh: tại đây (XP-3160 Manual Eng)

Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: tại đây

Loại khí đo CH4, C3H8, C4H10, Ethanol, H2, Acetylene, …
Lấy mẫu Hấp thụ
Ngưỡng cảnh báo 250 hoặc 500 ppm
Thanh hiển thị số
  • tự động chuyển đổi giữa hai mức hiển thị
  • 0-500 ppm hoặc 0 – 1000 ppm (thang đo thấp)
  • 0-5,000 ppm hoặc 0 – 10,000 ppm (thang đo cao)
Dải đo 0-10,000 ppm
Thời gian hoạt động 20 giờ
Phòng nổ Exibd II BT3
Nhiệt độ hoạt động -20C đến 50 độ C
Kích thước 82x162x36 mm
 
Máy đo khí Benzene C6H6 Toluene C7H8 Xylen Xylene C8H10 XP-3160 Cosmos
Máy đo khí Benzene C6H6 Toluene C7H8 Xylen Xylene C8H10 XP-3160 Cosmos

 

3. Video sản phẩm máy đo khí XP-3160

XP-3160

Sản phẩm liên quan: Máy đo khí cháy nổ XP-3110, Máy đo nồng độ khí cháy nổ XP-3140, Máy đo khí gas XP-3160, Máy phát hiện rò rỉ khí gas XP-702III

Loại khí đo:

ethyl acrylate [CH2=CHCOOC2H5] ,                                     methyl acrylate [CH2=CHCOOCH3] ,

acrylonitrile [CH2=CHCN] ,                                                    acethylene [C2H2] ,

acetonitrile [CH3CN] ,                                                            acetone [(CH3)2CO] ,

ammonia [NH3] ,                                                                    isobutane [i-C4H10] ,

isopropyl alcohol [(CH3)2CHOH] ,                                         carbon monoxide [CO] ,

ethanol [C2H5OH] ,                                                                ethane [C2H6] ,

ethylene [C2H4] ,                                                                    LPG,

vinyl chloride [CH2=CHCI] ,                                                   gasoline, acetic acid [CH3COOH] ,

ethyl acetate [CH3COOC2H5] ,                                             butyl acetate [CH3COO(CH3)2CH3] ,

oxidized ethylene [CH2CH2O] ,                                             propylene oxide [C3H6O] ,

cyclohexane [C6H12] ,                                                           cyclopentane [C5H10] ,   

dimethyl ether [C2H6O] ,                                                        hydrogen [H2] ,

styrene [C6H5CH=CH2] ,                                                       tetrahydrofuran [CH2CH2CH2CH2O] ,

city gas,                                                                                  toluene [C6H5CH3] ,

butadiene [CH2=CHCH=CH2] ,                                             propane [C3H8] ,

propylene [C3H6] ,                                                                 n-hexanoic [CH3(CH2)4CH3] ,

n-heptane [CH3(CH2)5CH3] ,                                                benzene [C6H6] ,

n-pentane [CH3(CH2)3CH3] ,                                                methanol [CH3OH] ,

methane [CH4] ,                                                                     methyl isobutyl ketone [(CH3)2CHCH2COCH3] ,

methyl ethyl ketone [CH3COC2H5] ,                                     R-22 [CHClF2] ,

R-23 [CHF3] ,                                                                         R-32 [CH2F2]

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Danh mục: Đo khí gas

Bài viết liên quan: Dùng máy XP-302M đo gas

                              Hệ thống phát hiện rò rỉ gas

                              Máy đo khí gas cháy nổ tại Hà Nội

                              HDSD máy đo khí gas XP-3160

                              Ứng dụng máy đo khí Hydro thế kỉ mới

                              Máy đo khí Hydro H2 XP-3110 Cosmos

                              Đầu đo phát hiện rò rỉ khí Hydro H2 KD-14 Cosmos

                              Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Hydro H2

                              Đo khí H2 (Hydro)

                              Hệ thống (đầu đo) đo và cảnh báo phát hiện rò rỉ nồng độ khí H2

                              Đầu đo và cảnh báo rò rỉ khí CH4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *