Danh mục Bài viết

1. MÔ TẢ DANH MỤC BÀI VIẾT

Danh mục bài viết là danh mục bao gồm tất cả những bài viết về các thông tin của máy đo khí, hệ thống giám sát khí. 

Hoặc những tin tức về nguy cơ, hậu quả của việc rò rỉ khí như:

 • Rò rỉ khí gas
 • Ngộ độc khí CO
 • Khí VOC ảnh hưởng như thế nào
 • Những ảnh hưởng của khí H2S theo nồng độ
 • Những điều lưu ý khi làm việc dưới cống ngầm…

Ngoài ra, danh mục này còn đưa các link tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đo khí bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Ví dụ: Hệ thống giám sát khí CO2 trong nhà xưởng.

           Máy đo khí dùng cho cống ngầm

           Máy dò khí gas cháy nổ

           Máy đo khí dùng cho khí Oxy

           Hệ thống giám sat khí NH3 trong không khí

Bài viết Máy đo khí
Bài viết Máy đo khí

2. MỤC ĐÍNH BÀI VIẾT 

 • Thông tin bổ sung về thông số kỹ thuật
 • Ứng dụng của máy, thiết bị
 • Môi trường làm việc
 • Tư vấn lựa chọn thiết bị, hệ thống phù hợp.
 • Giải pháp giám sát, quan trắc.
 • Hệ thống tự động.

Ví dụ:

TWA, STEL là gì

Thời gian T90

Kí hiệu phòng nổ trong máy đo khí

3. CÁC LOẠI KHÍ

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.