Máy đo khí.

Máy đo khí là danh mục các thiết bị đo được nồng độ khí dạng cầm tay.

Hiện nay, trên thị trường có 02 hãng lớn là:

Thiết bị đo nồng độ khí được chia làm 2 loại:

  • Loại hấp thụ (Có tích hợp bơm hút khí)
  • Loại khuếch tán (Không tích hợp bơm hút khí)

Hoặc nó được chia theo loại khí đo:

a. Thiết bị đo khí dạng hấp thụ

Thiết bị đo khí dạng hấp thụ là máy đo khí có sử dụng bơm hút để hút khí vào máy đo đạc. Ưu điểm của loại máy này là đo nồng độ tập trung, cho kết quả nhanh chóng, chính xác. Nhược điểm của nó là không thể sử dụng liên tục trong thời gian dài. Tùy từng điều kiện mà máy có thể được trang bị thêm một số chức năng: Chống bụi, chống nước; Chức năng phòng nổ; chức năng thu thập dữ liệu, chức năng tự hiệu chuẩn, …

Thiết bị đo khí gas dạng hấp thụ XP-3110 Cosmos
Thiết bị đo khí gas dạng hấp thụ XP-3110 Cosmos
Thiết bị đo khí đa chỉ tiêu dạng hấp thụ GX-6000 RKI
Thiết bị đo khí đa chỉ tiêu dạng hấp thụ GX-6000 RKI

b. Thiết bị đo khí dạng khuếch tán

Thiết bị đo khí dạng khuếch tán là máy đo khí không sử dụng bơm hút. Máy thường có thiết kế nhỏ, gọn và nhẹ để có thể mang theo bên người sử dụng làm máy giám sát nồng độ khí. Loại máy này có thể sử dụng làm việc liên tục lâu dài. Tùy từng điều kiện mà máy có thể được trang b ị thêm một số chức năng: Chống bụi, chống nước; Chức năng phòng nổ; chức năng thu thập dữ liệu, chức năng tự hiệu chuẩn, kết nối thêm bơm hút và ống lấy mẫu….

Máy đo 4 loại khí CO O2 H2S CH4 XA-4400II Cosmos dạng khuếch tán
Máy đo 4 loại khí CO O2 H2S CH4 XA-4400II Cosmos dạng khuếch tán
 GX-3R RKI
GX-3R RKI

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog