Máy đo nồng độ khí gas XP-3110 Cosmos

  • Để đo nồng độ khí cháy từ 0-10 / 0-100% LEL.
  • Thích hợp để theo dõi nguy cơ nổ.

HDSD XP-3110