Máy đo khí gas XP-3140 Cosmos

  • Đo các loại khí nồng độ cao lên đến 100%vol
  • Phù hợp để đo các loại khí trong bồn, bể chứa…

HDSD XP-3140