Hiển thị 1–12 của 74 kết quả

Máy đo khí Senko

1. Máy đo khí Senko 

Máy đo khí Senko là các thiết bị cầm tay hoặc cố định dùng để kiểm tra, giám sát, cảnh báo nồng độ các loại khí:

Khí Oxy O2                                                 Khí Carbon Dioxide CO2 

Khí Carbon Monoxide CO                          Khí Hydrogen Chloride HCl

Khí Sulfur Dioxide SO2                               Khí VOC TVOC

Khí Hydrogen H2                                        Khí Xylene C8H10

Khí Hydrogen Sulfide H2S                         Khí Hydrogen Peroxide H2O2

Khí Ammonia NH3                                     Khí Nitrogen Dioxide NO2

Khí Acetylene C2H2                                   Khí Ethylene Oxide C2H4O

Khí Ethanol C2H5OH                                 Khí Ethylene C2H4

Khí Toluene C7H8                                      Khí Nitrogen Monoxide NO

Khí Methane CH4                                      Khí Hydrogen Fluoride HF

Khí Chlorine Cl2                                         Khí Isobutane C4H10

Khí Methanol CH3OH                                ….. etc …..

Các loại khí khác xin liên hệ: Hoàn Gas Detector – 0965.07.07.40 (Zalo)

Danh mục:

Khí Oxy O2                                                 Khí Carbon Dioxide CO2 

Khí Carbon Monoxide CO                          Khí Hydrogen Chloride HCl

Khí Sulfur Dioxide SO2                               Khí VOC TVOC

Khí Hydrogen H2                                        Khí Xylene C8H10

Khí Hydrogen Sulfide H2S                         Khí Hydrogen Peroxide H2O2

Khí Ammonia NH3                                     Khí Nitrogen Dioxide NO2

Khí Acetylene C2H2                                   Khí Ethylene Oxide C2H4O

Khí Ethanol C2H5OH                                 Khí Ethylene C2H4

Khí Toluene C7H8                                      Khí Nitrogen Monoxide NO

Khí Methane CH4                                      Khí Hydrogen Fluoride HF

Khí Chlorine Cl2                                         Khí Isobutane C4H10

Khí Methanol CH3OH                                ….. etc …..

a. Máy đo khí Senko cầm tay

Máy đo khí Senko loại cầm tay được chia làm:

  • Máy đo đơn khí
  • Máy đo đa khí

Máy đo đơn khí chủ yếu đo các loại khí độc như CO, CO2, H2S, NO2, NH3 và khí Oxy cũng như Hydro (H2)

Máy đo 1 khí cầm tay SGT-P Senko
Máy đo 1 khí cầm tay SGT-P Senko

Máy đo đa khí (MGT) chỉ sử dụng để đo 04 loại khí là CO/H2S/O2/LEL

LEL cần lựa chọn là khí CH4 (Methane) hoặc i-C4H10 (LPG)

Máy đo đa khí độc MGT Senko
Máy đo đa khí độc MGT Senko

b. Hệ thống đo khí Senko cố định

Hệ thống đo khí cố định được chia làm:

  • Hệ thống sử dụng đầu dò có hiển thị
  • Hệ thống sử dụng đầu dò không hiển thị.

Đầu dò có hiển thị sẽ dễ dàng hiệu chuẩn hơn đầu dò không hiển thị vì có thể tháo đầu dò đem đến các đơn vị hiệu chuẩn. Loại đầu dò không có hiển thị cần phải tháo đầu dò và bộ hiển thị mang đến đơn vị hiệu chuẩn.

Đầu đo dò khí có hiển thị SI-100R Senko
Đầu đo dò khí có hiển thị SI-100R Senko

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

So sánh máy đo khí NH3 XP-3160 và XPS-7

Các lỗi trên máy đo khí độc XPS-7 Cosmos

Có nên dùng máy đo khí CO2 giá rẻ?

Các loại cảm biến trên máy đo khí độc.

Vì sao cần dùng máy đo khí CO2?

Máy đo khí Benzene, Toluene và Xylene XP-3160

Lỗi máy đo khí độc XP-302M Cosmos

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

6 bước để tìm đúng máy dò đo khí

Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Máy đo khí HC trong không khí là gì?

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí