Các loại khí đo được bằng thiết bị đo khí Cosmos

Máy đo nồng độ khí Oxy và CO cá nhân XOC-2200 Cosmos

1. Các loại khí đo được bằng thiết bị đo khí hãng Cosmos

Các loại khí đo được bằng thiết bị đo khí hãng Cosmos được chia ra làm 2 loại là vô cơ và hữu cơ.

Bảng các loại khí vô cơ:

O2 (Oxy)CO Carbon monoxideCO2 Carbon dioxideH2 HydrogenH2S Hydrogen SulfideNH3 Ammonia
SO2 Sulfur dioxideNO Nitrogen monoxideNO2 Nitrogen dioxideO3 OzoneCl2 ChloreHCl Hydrogen Chloride
HF Hydrogen FlorideF2 FloruaH2O2 Hydrogen PeroxideSiH4 SilancePhosphine PH3B2H6 diborance
AsH3 Arsine HBr Hydrogen BromideH2Se Hydrogen SelenideDisilane Si2H6SiH2Cl2 DichlorosilaneNOx
PF3 Phosphorus Trifluoride ClF3 Chlorine TrifluorideCarbon Tetrachloride CCl4NF3 Nitrogen TrifluorideGermane GeH4

Bảng các loại khí hữu cơ:

AcetoneCyclohexaneLPGn-Hexane
MethanolPropaneTolueneAcetylene
CyclopentaneEthyl BenzeneHydrogenPropylene Oxide CH2CH2CH2O
CH3CHO AcetaldehydeXyleneBenzeneDME (Dimethyl Ete)
EthyleneIPAMIBKPropylene
Vinyl Cloride CH2CHCln-ButaneEthaneGasoiline
MEKn-PentaneTHFMethyl Acrylate CH2=CHCOOCH3
i-ButaneEthanoln-HeptaneMethane
CH3COOC2H5 Ethyl AcetateAcrylonitrile CH2=CHCNAcetonitrile CH3CNEthyl Acrylate CH2=CHCOOC2H5
Butyl Acetate CH3COO(CH2)3CH3Acetic Acid CH3COOH2 dicloroethane ClCH2CH2ClHCHO Formaldehyde
VOCmùiR-134a CF3CH2FĐo khí gas lạnh R-22 CHClF2
R-23 CHF3R-32 CH2F2R-404AR-410A
R407C

2. Các loại máy đo khí vô cơ

Máy đo khí Oxy và CO XOC-2200
Máy đo nồng độ khí Oxy và CO cá nhân XOC-2200 Cosmos
Máy đo nồng độ khí Oxy và CO cá nhân XOC-2200 Cosmos
 • Dải đo:
  • 0 – 25% (O2);
  • 0 – 300ppm (CO)
 • Phân dải:
  • 0.1% (O2);
  • 1ppm (0 – 300 CO); 50ppm (300 – 2000ppm CO)
 • Nhiệt độ: -10 đến 40 độ C, 30 – 90%RH (không sương)

Máy đo khí Oxy và H2S từ xa XOS-326

Máy đo khí O2 và H2S XOS-326 Cosmos
Máy đo khí O2 và H2S XOS-326 Cosmos
 • Dải đo:
  • 0 đến 25% (O2);
  • 0~30.0ppm (50.0ppm mở rộng)
 • Độ phân giải: 0.1%; 1 ppm
 • Chiều dài dây: 5m
 • Thời lượng pin: xấp xỉ 15.000 giờ
 • Ex ia CT 3X
 • IP20
 • Nhiệt độ làm viêc: -10 … 40 độ C
 • Độ ẩm: 30 đến 85% RH (không sương)

Máy đo khí Oxy và H2S cầm tay XOS-2200

Thiết bị dò khí Oxy và H2S cá nhân XOS-2200 Cosmos
Máy đo khí Oxy và H2S cá nhân XOS-2200 Cosmos
 • Dải đo:
  • 0 … 25% (O2);
  • 0 … 30ppm hoặc 30 … 100ppm (H2S)
 • Phân giải:
  • 0.1% (O2);
  • 0.1ppm (dải 0 … 30ppm H2S); 5ppm (30 … 100ppm H2S)
 • Nhiệt độ làm việc: -10 đến 40 độ C; độ ẩm 30 – 85% (không sương)
 • Thời lượng pin: liên tục đến 5000 giờ

3. Các loại máy thiết bị đo khí hữu cơ

Máy đo nồng độ khí gas XP-3110

máy phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
máy đo phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
 • Dãy đo: 0-100%LEL
 • Giới hạn báo động: 20% LEL.
 • Thiết kế phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: 20-50 độ C
 • Nguồn điện: 4xAA – Pin khô Alkaline
 • Thời gian hoạt động: đến 20 giờ

Máy đo khí gas XP-3140

Máy dò khí gas cháy nổ Xp-3140 Cosmos
Máy đo khí gas cháy nổ Xp-3140 Cosmos
 • Giới hạn báo động: 50% vol
 • Dải đo : 0-100%vol
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Chứng chỉ phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: -20oC đến 50oC
Máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160
Máy dò nồng độ khí gas cháy nổ Xp-3160 Cosmos
Máy đo nồng độ khí gas cháy nổ Xp-3160 Cosmos
 • Ngưỡng cảnh báo: 250 hoặc 500ppm
 • Dải đo : 0-10,000ppm
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: -20oC đến 50oC
 • Đo các loại khí: CH4, C2H2, C2H4, C6H6, H2 …

Máy đo khí gas và khí Oxy XP-3118

Máy dò khí gas và khí oxy XP-3118 Cosmos
Máy dò khí gas và khí oxy XP-3118 Cosmos
 • Dải đo:
  • 0 … 100% LEL
  • 0 – 25% thể tích
 • Cấp độ phòng nổ: Exibd IICT3
 • Nhiệt độ làm việc: 0 … 40 độ C
 • Thời lượng pin: 20 giờ
 • Đo khí Oxy và khí gas cháy nổ
Máy đo 4 loại khí gas O2 CO H2S XA-4400II
Các loại khí đo được bằng thiết bị đo khí CO H2S O2 LEL XA-4400II Cosmos
Máy đo 4 loại khí đa chỉ tiêu CO H2S O2 LEL XA-4400II Cosmos
 • Phạm vi đo:
  • 0-100 % LEL (Metan)
  • 0-25vol% (Oxy)
  • 0-30ppm (H2S)
  • 0-300ppm (CO)
 • Điều kiện làm việc: nhiệt độ từ -20 đến 50℃, Độ ẩm từ 30 đến 85% RH (không ngưng tụ)
 • Thời gian hoạt động lên tới 40 giờ
 • Nguồn: 1 pin AAA
 • Ex ia II CT3, ATEX
 • IP67

Máy đo khí đa chỉ tiêu XP-302M

Các loại khí đo được bằng thiết bị đo khí CO H2S O2 LEL XP-302M Cosmos
Máy đo 4 loại khí đa chỉ tiêu CO H2S O2 LEL XP-302M Cosmos
 • Tự động điều chỉnh Zero
 • Báo động lưu lượng thấp
 • Chức năng ghi dữ liệu (tối đa 150 giờ)
 • Hiển thị mức pin còn lại, thời gian hiện tại và nhiệt độ
 • Thời gian đáp ứng (với ống lấy mẫu khí chiều dài 08m): 40 giây
 • Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: -10oC đến 40oC, 95% RH
 • Nguồn điện: 4xAA

Link Website Link Youtube Link Facebook Link Google Driver: Link Blog

Bài viết liên quan: 

Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

So sánh máy đo khí O2 H2S XOS-326 và XOS-2200

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

So sánh máy đo CH4 XA-380 XP-3110 XP-3310II

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *