Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2021

Máy đo khí SO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí SO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí SO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt kê dưới […]

Máy đo khí NH3 Ammonia dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí NH3 Ammonia dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí NH3 Ammonia dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt kê dưới […]

Liệu có ngưng sản xuất máy đo khí XP-3140?

1. Liệu có ngưng sản xuất máy đo khí XP-3140? Liệu có ngưng sản xuất máy đo khí XP-3140? Hay tất cả chỉ là tin đồn? Tiếp bước theo các đàn anh XP-3110, XP-3160; liệu XP-3140 trong series XP-31XX có bị ngưng sản xuất hoàn toàn mà chuyển đổi sang series XP-33XXII? Theo nguồn tin […]

Máy đo khí CH4 Metan dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí CH4 Metan dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí CH4 Metan dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt kê dưới […]

Máy đo khí CO nên dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí CO nên dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí CO nên dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt kê dưới […]

Máy đo khí độc đa chỉ tiêu dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí độc đa chỉ tiêu dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí độc đa chỉ tiêu dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và […]

Máy đo khí gas LPG, CNG dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí gas LPG, CNG nên dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí gas LPG, CNG nên dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và […]

Máy đo khí CO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí CO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí CO2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt kê dưới […]

Máy đo khí Hydro H2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào?

1. Máy đo khí Hydro H2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? Máy đo khí Hydro H2 nên dùng kiểu lấy mẫu nào? – Khuếch tán hay hấp thụ? Ưu điểm của máy lấy mẫu kiểu hấp thụ sẽ là nhược điểm của máy lấy mẫu kiểu khuếch tán và ngược lại và được liệt […]

Máy đo khí gas có chuyển đổi đơn vị đo.

1. Máy đo khí gas có chuyển đổi đơn vị đo. Máy đo khí gas có chuyển đổi đơn vị đo là thiết bị có khả năng chuyển đổi đơn vị đo trực tiếp sang máy từ %LEL sang ppm. Chức năng này khá thuận tiện với những ứng dụng sử dụng trong môi trường […]

Những điều cần biết khi mua máy đo khí độc

1. Những điều cần biết khi mua máy đo khí độc Những điều cần biết khi mua máy đo khí độc: Lựa chọn đúng loại khí độc cần đo Lựa chọn đúng dải đo của khí. Nên tìm hiểu về máy đo khí trước và có kế hoạch đặt hàng cụ thể, tránh tình trạng […]

Ngừng sản xuất máy đo khí XP-3118 từ 2022

1. Ngừng sản xuất máy đo khí XP-3118 từ 2022 Ngừng sản xuất máy đo khí XP-3118 từ 2022. Như vậy, sang năm 2022, New-Cosmos sẽ ngừng cung cấp sản phẩm XP-3160 trên toàn cầu, tập trung đẩy mạnh cho model XP-3368II tương đương. Ngoài ra, Cosmos còn phát triển thêm sản phẩm XP-3368II-W, có […]