Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định 1. Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định. Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét 8 điểm cần được xem xét đối với hiệu suất […]

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí 1. Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí để sử dụng thích hợp. Máy dò khí đơn di động được sử dụng để bảo vệ cá nhân và có khả năng phát hiện một nguy cơ khí đơn […]

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay 1. Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay Thời gian hoạt động máy đo khí cầm tay là thời gian công bố của hãng sản xuất thiết bị đo khí về việc sử dụng thiết bị liên tục trong một khoảng thời […]

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos 1. Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos là: Đo được nhiều loại khí độc (01 đầu dò đo được 01 loại khí độc) Các cảm biến đã được hiệu chỉnh khi chuyển đến địa […]

Vì sao lại gọi khí độc NOx mà không gọi COx?

Vì sao lại gọi là khí độc NOx mà không gọi COx? 1. Vì sao lại gọi là khí độc NOx mà không gọi COx? Vì sao lại gọi khí độc NOx mà không gọi COx? Chúng ta vẫn biết khí độc NO và NO2 được gọi chung là khí NOx. Nhưng vì sao khí […]

So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D

So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D 1. So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D So sánh đầu đo khí CO KD-12D và KS-7D có những điểm giống nhau như sau Tín hiệu ra 4 – 20mA Khí đo: CO Lấy mẫu: Khuếch tán Có màn hình hiển thị Nguồn cấp: […]

So sánh đầu đo khí CO2 KD-12R và KS-7R

So sánh đầu đo khí CO2 KD-12R và KS-7R 1. So sánh đầu đo khí CO2 KD-12R và KS-7R So sánh đầu đo khí CO2 KD-12R và KS-7R có những điểm giống nhau như sau: Tín hiệu ra 4 – 20mA Khí đo: CO2 Lấy mẫu: Khuếch tán Có màn hình hiển thị Nguồn cấp: […]

So sánh đầu đo khí Oxy KD-12O và KS-7O

So sánh đầu đo dò khí Oxy KD-12O và KS-7O 1. So sánh đầu đo dò khí Oxy KD-12O và KS-7O So sánh đầu đo dò khí Oxy KD-12O và KS-7O có những điểm giống nhau như sau: Tín hiệu ra 4 – 20mA Khí đo: Oxy (O2) Lấy mẫu: Khuếch tán Có màn hình […]

So sánh máy đo đa khí XP-302M và XA-4400II

So sánh máy đo đa khí XP-302M và XA-4400II 1. So sánh máy đo đa khí XP-302M và XA-4400II So sánh máy đo đa khí XP-302M và XA-4400II về những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Ở mục đầu tiên này, ta sẽ so sánh về sự giống nhau. Đo được đồng thời tối […]

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay 1. Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay là chức năng khi bật lên, máy sẽ đo nồng độ liên tục khí mục tiêu nhưng chỉ hiển thị giá trị cao nhất. […]

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

1. Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay và cố định Giấy hiệu chuẩn thiết bị đo khí cầm tay và cố định là chứng từ quan trọng cho biết: Khả năng đáp ứng của thiết bị đo khí sau khi xuất xưởng. Ngày tháng hiệu chuẩn thiết bị. Part number của thiết […]

Những khí độc gây ô nhiễm không khí

Những khí độc gây ô nhiễm không khí 1. Những khí độc gây ô nhiễm không khí Những khí độc gây ô nhiễm không khí ở mức độ khác nhau, phổ biến là dioxide lưu huỳnh (SO2), oxide nitơ (NOx); mono cxide cacbon (CO); dioxide cacbon (CO2); các kim loại và chất hữu cơ; các […]