Máy đo khí độc đa chỉ tiêu XP-302M Cosmos

Tự động điều chỉnh Zero
Báo động lưu lượng thấp
Chức năng ghi dữ liệu (tối đa 150 giờ)