Máy đo khí độc đa chỉ tiêu XP-302M Cosmos

Tự động điều chỉnh Zero
Báo động lưu lượng thấp
Chức năng ghi dữ liệu (tối đa 150 giờ)

my-o-kh-c-a-ch-tiu-xp-302m-cosmos-my-o-kh-nht-bn