Monthly Archives: Tháng Hai 2022

Thay thế cảm biến khí CH4 cho máy, thiết bị

1. Thay thế cảm biến khí CH4 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí CH4 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay thế cảm biến khí H2S cho máy, thiết bị

Máy đo khí H2S XS-2200 Cosmos để lựa chọn

1. Thay thế cảm biến khí H2S cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí H2S cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay cảm biến máy đo khí độc XPS-7II

1. Thay cảm biến máy đo khí độc XPS-7II Cosmos Thay cảm biến máy đo khí độc XPS-7II Cosmos được hướng dẫn qua video dưới đây. Từ video ta có thể thấy việc thay thế cảm biến cho máy XPS-7II chưa đến 10 giây, và đặc biệt là: KHÔNG CẦN HIỆU CHUẨN thiết bị! ĐẶC […]

Giới thiệu máy đo mùi mini XP-329m Cosmos

1. Giới thiệu máy đo mùi mini XP-329m Cosmos Giới thiệu máy đo mùi mini XP-329m Cosmos Mùi là “chất bay lơ lửng trong khí quyển chủ yếu là các chất hữu cơ có phân tử lượng từ 300 trở xuống và có độ hoà tan trong nước và lipit nhất định”, nói hạt có […]

Bluetooth máy đo khí Oxy O2 CO XOC-353II

1. Chức năng bluetooth của máy đo khí Oxy O2 CO XOC-353II Cosmos Chức năng bluetooth của máy đo khí Oxy O2 CO XOC-353 giúp: Người dùng có thể kết nối với thiết bị qua điện thoại. Thực hiện một số thao tác trên máy thông qua điện thoại. Kiểm tra các thông số hiển […]

Làm gì khi thấy đầu dò khí CO2 KD-12R gặp lỗi?

1. Làm gì khi thấy đầu dò khí CO2 KD-12R gặp lỗi này? Làm gì khi thấy đầu dò khí CO2 KD-12R gặp lỗi này? – Liệu đã cần phải liên hệ nhà cung cấp để xử lý chưa? Thông thường, khi ở chế độ đo và trong môi trường không khí sạch, nồng độ […]

Thiết bị đo mùi cầm tay XP-329m đã bán Quốc Tế

1. Thiết bị đo mùi cầm tay XP-329m đã được bán Quốc Tế Theo nguồn tin đáng tin cậy, thiết bị đo mùi cầm tay XP-329m đã được bán Quốc Tế!!! Như vậy, hãng Cosmos sẽ có thêm một tùy chọn nữa cho ứng dụng đo mùi cầm tay ngoài model XP-329IIIR. Đặc điểm: Kiểm […]

Thay thế cảm biến khí NH3 cho máy, thiết bị

1. Thay thế cảm biến khí NH3 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí NH3 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay thế cảm biến khí SO2 cho máy, thiết bị

1. Thay thế cảm biến khí SO2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí SO2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay thế cảm biến khí H2 cho máy, thiết bị.

1. Thay thế cảm biến khí H2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí H2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay thế cảm biến khí CO cho máy, thiết bị

1. Thay thế cảm biến khí CO cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí CO cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]

Thay thế cảm biến khí CO2 cho máy, thiết bị.

Máy đo khí CO2 XP-3140 Cosmos

1. Thay thế cảm biến khí CO2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định. Thay thế cảm biến khí CO2 cho máy, thiết bị cầm tay và cố định khi: Thiết bị đã đến hạn thay thế cảm biến ( thông thường là khoảng 2 – 3 năm ) Thiết bị đo ở […]