Monthly Archives: Tháng Mười Một 2021

Đầu cảm biến đo dò khí Oxy O2 giá rẻ

1. Đầu cảm biến đo dò khí Oxy O2 giá rẻ Đầu cảm biến đo dò khí Oxy O2 giá rẻ là thiết bị phát hiện khí loại cố định sử dụng để giám sát liên tục nồng độ khí Oxi trong không khí. Đặc điểm loại đầu đo khí này: Giá rẻ (dĩ nhiên) […]

Khó khăn khi hiệu chỉnh máy đo khí độc

1. Khó khăn khi hiệu chỉnh máy đo khí độc tại Việt Nam Khó khăn khi hiệu chỉnh máy đo khí độc tại Việt Nam: Không nhiều phòng thí nghiệm có chức năng hiệu chỉnh máy đo khí độc cho từng loại khí độc cụ thể. Nếu có, chỉ có thể hiệu chỉnh những khí […]

Sửa chữa máy đo khí H2S Hydrogen Sulfide

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí H2S Hydrogen Sulfide Dịch vụ sửa chữa máy đo khí H2S về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, thời hạn […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CH4 Metan Methane

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CH4 Metan Methane Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CH4 Metan Methane về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí đa chỉ tiêu chức năng

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí đa chỉ tiêu chức năng Dịch vụ sửa chữa máy đo khí đa chỉ tiêu chức năng về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO2 Carbon dioxide

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO2 Carbon dioxide Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO2 Carbon dioxide về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO Carbon monoxide

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO Carbon monoxide Dịch vụ sửa chữa máy đo khí CO Carbon monoxide về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí H2 Hydrogen Hydro

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí H2 Hydrogen Hydro Dịch vụ sửa chữa máy đo khí H2 Hydrogen Hydro về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, […]

Dịch vụ sửa chữa máy đo khí O2 Oxygen Oxy

1. Dịch vụ sửa chữa máy đo khí O2 Oxygen Oxy Dịch vụ sửa chữa máy đo khí O2 Oxygen Oxy về các loại máy đo cầm tay, thiết bị cố định. Quy trình cơ bản: Đánh giá ngoại quan – xác nhận những hư hại nếu có. Kiểm tra tem kiểm định, thời gian, […]

Đặc điểm đầu đo dò khí có hiển thị

1. Đặc điểm đầu đo dò khí có hiển thị Đặc điểm đầu đo dò khí có hiển thị sẽ được phân tích rõ ở bài viết này. Đầu tiên sẽ là những đặc điểm ưu điểm của đầu dò khí. Có thể hiển thị nồng độ khí tại chỗ Có thể thao tác một […]

Hướng dẫn calib máy đo khí gas XP-3XXX

1. Hướng dẫn hiệu chuẩn calib máy đo khí gas Cosmos Hướng dẫn hiệu chuẩn calib máy đo khí gas Cosmos Các bước cơ bản: KHởi động => Kiểm tra bằng mắt thường => Kiểm tra cơ học => kiểm tra hoạt động ban đầu => Kiểm tra các phần lỗi => Xử lý => […]

Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo khí CO2

1. Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo khí CO2 Dịch vụ hiệu chuẩn máy đo khí CO2 Carbon Dioxide tại Việt Nam dành cho: Máy đo khí Carbon Dioxide loại cầm tay Đầu dò khí CO2 loại cố định Đặc điểm: Nhanh chóng, chính xác Có thể hiệu chuẩn đa dạng các loại thiết bị, […]