Monthly Archives: Tháng Tư 2022

Dùng máy đo khí O2 Oxy cho tàu thuyền

1. Chủ quan không dùng máy đo khí O2 cho tàu thuyền Chủ quan không dùng máy đo khí O2 cho tàu thuyền, những tàu thuyền loại lớn thường có những khoang thuyền ở sâu trong thân tàu. Những khoang này thường có ít cửa ra vào, không có cửa thông khí vì thế mà […]

Mất mạng vì chủ quan không dùng máy đo khí H2

1. Mất mạng vì chủ quan không dùng máy đo khí H2 Mất mạng vì chủ quan không dùng máy đo khí H2. Nhiều người làm việc trong môi trường có sử dụng khí H2 hoặc phát sinh khí H2 nhưng không bao giờ mang theo thiết bị an toàn cũng như thiết bị dò […]

Mất mạng vì máy đo khí O2 H2S CO CH4 rẻ

Coi thường mạng sống vì máy đo khí O2 H2S CO CH4 rẻ

1. Coi thường mạng sống vì máy đo khí O2 H2S CO CH4 rẻ Coi thường mạng sống vì máy đo khí O2 H2S CO CH4 rẻ: Làm việc không ổn định Khả năng phản hồi kém Thiếu nhiều chức năng (tự cảnh báo, tự kiểm tra, tự hiệu chuẩn…) Thiếu các chức năng này, […]

Coi thường mạng sống vì máy đo khí Oxy O2 giá rẻ

1. Coi thường mạng sống vì máy đo khí Oxy O2 giá rẻ Coi thường mạng sống vì máy đo khí Oxy O2 giá rẻ vì: Làm việc không ổn định Khả năng phản hồi kém Thiếu nhiều chức năng (tự cảnh báo, tự kiểm tra, tự hiệu chuẩn…) Thiếu các chức năng này, người […]

Ngưng sản xuất máy dò khí gas XP-702III

1. Ngưng sản xuất máy dò khí gas XP-702III Nối tiếp các model XP-3110, XP-3140, XP-3160 của hãng Cosmos, model tiếp theo ngừng sản xuất trong năm 2022 là máy dò khí gas XP-702III. Thay vào đó là model XP-702IIIS của hãng. XP-702IIIS có đặc điểm: Nhỏ hơn và nhẹ hơn. Giảm 50% khối lượng […]

Môi trường làm việc máy đo 4 khí H2S CO O2 LEL

1. Môi trường làm việc máy đo 4 khí H2S CO O2 LEL Lưu ý môi trường làm việc máy đo 4 khí H2S CO LEL O2 loại cầm tay và cố định để tránh giảm tuổi thọ cảm biến khi sử dụng. Thông thường các thiết bị đo khí đều có khuyến cáo về […]

Kiểm tra bơm máy đo khí H2S Hydrogen sulfide

1. Kiểm tra bơm máy đo khí H2S Hydrogen sulfide Kiểm tra bơm máy đo khí H2S Hydrogen sulfide: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển thị, thì hoạt động bình thường. […]

Kiểm tra bơm máy đo khí H2 Hydrogen Hydro

Thay thế cảm biến khí H2 cho máy, thiết bị. đầu đo phát hiện rò rỉ khí Hydro H2 loại có bơm PD-14

1. Kiểm tra bơm máy đo khí H2 Hydrogen Hydro Kiểm tra bơm máy đo khí H2 Hydrogen Hydro: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển thị, thì hoạt động bình thường. […]

Kiểm tra bơm máy đo khí CO XP-3110 Cosmos

Máy đo khí CO cầm tay XC-2200 Cosmos

1. Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí CO XP-3110 Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí CO XP-3110 Cosmos: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển thị, thì hoạt […]

Test bơm máy đo 4 khí CO H2S O2 LEL Xp-302M

1. Kiểm tra bơm máy đo 4 khí CO H2S O2 LEL Xp-302M Kiểm tra bơm máy đo 4 khí CO H2S O2 LEL Xp-302M: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển […]

Kiểm tra bơm máy đo khí CO2 XP-3340II

Máy đo khí CO2 XP-3140 Cosmos

1. Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí CO2 XP-3340II Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí CO2 XP-3340II Cosmos: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển thị, thì hoạt […]

kiểm tra bơm máy đo khí Oxy O2 XP-3380II

Máy đo nồng độ khí Oxy XP-3180 Cosmos

1. Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí Oxy O2 XP-3380II Hướng dẫn kiểm tra bơm máy đo khí Oxy O2 XP-3380II Cosmos: Bật máy. Dùng ngón tay che đầu vòi của ống lấy mẫu khí. Kiểm tra có thông báo “Pump error” có hiển thị trên màn hình LCD không. Nếu hiển thị, […]