Monthly Archives: Tháng Tám 2022

Làm gì khi máy đo khí Methane Metan CH4 bị hỏng

1. Làm gì khi máy đo khí Methane Metan CH4 bị hỏng? Nếu máy đo khí CH4 Methane Metan báo hỏng khi bật nguồn lên, nồng độ khí hiển thị không chính xác, thông thường sẽ có 2 lý do: Máy đã sử dụng lâu không hiệu chuẩn Cảm biến đã quá hạn sử dụng. […]