Monthly Archives: Tháng Sáu 2021

Đầu cảm biến đo dò khí CO PS-7 KS-7D KD-12D

So sánh đầu cảm biến đo dò khí CO PS-7 KS-7D KD-12D 1. So sánh đầu cảm biến đo dò khí CO PS-7 KS-7D KD-12D So sánh đầu cảm biến đo dò khí CO PS-7 KS-7D KD-12D Model PS-7 CO KS-7D KD-12D Loại khí đo Carbon Monoxide (CO) Carbon Monoxide (CO) Carbon Monoxide (CO) Dải […]

Khi phát hiện rò rỉ khí CH3CHO Acetaldehyde?

Máy đo phát hiện rò rỉ khí Acetaldehyde CH3CHO XP-3110 Cosmos

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Acetaldehyde CH3CHO? Khi phát hiện rò rỉ khí Acetaldehyde CH3CHO cần tuân thủ: Thông tin chung: Như trong bất kỳ đám cháy nào, hãy đeo thiết bị thở khép kín có áp suất theo yêu cầu, MSHA / NIOSH (đã được phê duyệt hoặc tương đương) […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Acetone (CH3)2CO

Máy đo phát hiện rò rỉ khí Acetone XP-3110 Cosmos

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Acetone (CH3)2CO Khi phát hiện rò rỉ khí Acetone (CH3)2CO cần tuân thủ: Tuân theo tất cả các quy định tương ứng của địa phương và quốc tế. Tránh tiếp xúc với các vật liệu bị tràn đổ hay thất thoát. Vứt bỏ ngay lập tức […]

Đầu cảm biến đo dò khí O2 PS-7 KS-7O KD-12O

So sánh đầu cảm biến đo dò khí O2 Oxy PS-7 KS-7O KD-12O 1. So sánh đầu cảm biến đo dò khí O2 Oxy PS-7 KS-7O KD-12O So sánh đầu cảm biến đo dò khí O2 Oxy PS-7, KS-7O và KD-12O Cosmos. Model PS-7 O2 KS-7O KD-12O Loại khí đo Oxygen (O2) Oxygen (O2) Oxygen […]

So sánh máy đo khí Oxy O2 cầm tay

So sánh máy đo khí Oxy O2 cầm tay 1. So sánh máy đo khí Oxy O2 cầm tay So sánh máy đo khí Oxy O2 cầm tay các model XO-2200, XO-326IIs, XP-3180 của hãng Cosmos Model XO-2200 XO-326IIs XP-3180 Dải đo 0 – 25 vol% 0 – 25 vol% 0 – 25 vol% Lấy […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Ethanol C2H5OH?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Ethanol C2H5OH? 1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Ethanol C2H5OH? Khi phát hiện rò rỉ khí Ethanol C2H5OH cần tuân thủ: Vật chứa có thể tăng áp suất nếu tiếp xúc với nhiệt và / hoặc lửa. Như trong bất kỳ đám cháy nào, […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Methanol CH3OH?

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Methanol CH3OH Khi phát hiện rò rỉ khí Methanol CH3OH cần tuyệt đối tuân thủ: Ethanol có thể ức chế chuyển hóa metanol. Như trong bất kỳ đám cháy nào, hãy đeo thiết bị thở khép kín theo yêu cầu áp suất, MSHA / NIOSH (đã […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF

1. Khi phát hiện rò rỉ khí độc Hydrogen Fluoride HF Khi phát hiện rò rỉ khí độc Hydrogen Fluoride HF cần chú ý: Axit flohiđric không dễ cháy. Tuy nhiên, nếu nó tham gia vào một đám cháy, khí hoặc khói hydro florua cực kỳ ăn mòn và rất độc hại có thể được […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí H2O2?

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí H2O2? Khi phát hiện rò rỉ khí H2O2 cần tuân thủ: Chỉ sử dụng nước để dập lửa, không sử dụng các hóa chất khác. Trong các thùng chứa đóng kín không thông gió, có nguy cơ bị vỡ do áp suất phân hủy tăng lên. […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Styrene C8H8?

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Styrene C8H8? phát hiện rò rỉ khí Styrene C8H8 cần tuân thủ: Quy trình tiêu chuẩn đối với đám cháy hóa chất. Sử dụng các biện pháp chữa cháy phù hợp với hoàn cảnh địa phương và môi trường xung quanh. Trong trường hợp không đủ […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Ozone O3?

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Ozone O3 Khi phát hiện rò rỉ khí Ozone O3 cần tuân thủ: Mặc dù bản thân ozone không dễ cháy, nhưng nó là một chất oxy hóa mạnh và có thể tăng tốc, thậm chí bắt đầu đốt cháy hoặc gây ra vụ nổ. Sử dụng […]

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Toluene C7H8

1. Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Toluene C7H8? Phát hiện rò rỉ khí Toluene C7H8 cần tuân thủ: Như trong bất kỳ đám cháy nào, hãy đeo thiết bị thở khép kín theo yêu cầu áp suất, MSHA / NIOSH (đã được phê duyệt hoặc tương đương) và đồ bảo hộ đầy […]