Hệ số chuyển đổi của máy đo khí cầm tay.

Máy đo khí HC gas cháy nổ XP-3110 Cosmos

1. Hệ số chuyển đổi của máy đo khí cầm tay.

Hệ số chuyển đổi của máy đo khí cầm tay được sử dụng trên các model đo khí XP-3110, XP-3118, XP-3160, XP-3140, XP-3310II, XP-3360II, XP-3368II, XP-3360II-W, XP-3368-W – chi tiết hơn về thiết bị xin xem mục 2. Khi các model này đo nhiều hơn 1 loại khí (Không tính khí Oxy với model XP-3110, XP-3368II, XP-3368II-W), bản chất máy chỉ có 01 sensor (cảm biến) đo khí bên trong, nhưng nhờ hệ số chuyển đổi mà nó có thể đo được nhiều hơn 1 loại khí mà vẫn giữ được độ chính xác cao.

Ví dụ: XP-3110 có thể dựa vào hệ số chuyển đổi mà đo được khí CH4, C2H6, C3H8, CH3OH … trên cùng 1 máy

XP-3160 có thể dựa vào hệ số chuyển đổi mà đo được khí Benzene, Toluene, Xylene … trên cùng 1 máy

XP-3140 có thể dựa vào hệ số đó mà đo được khí C3H8 và C3H6O trên cùng 1 máy

….

2. Một số model máy có hệ số chuyển đổi để đo được nhiều khí.

Máy đo nồng độ khí gas XP-3110

Máy đo khí HC gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
Máy đo khí HC cháy nổ XP-3110 Cosmos
 • Dãy đo: 0-100%LEL
 • Giới hạn báo động: 20% LEL.
 • Thiết kế phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: 20-50 độ C
 • Nguồn điện: 4xAA – Pin khô Alkaline
 • Thời gian hoạt động: đến 20 giờ

Máy đo khí gas XP-3140

Máy đo khí HC gas cháy nổ Xp-3140 Cosmos
Máy đo khí gas cháy nổ Xp-3140 Cosmos
 • Giới hạn báo động: 50% vol
 • Dải đo : 0-100%vol
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Chứng chỉ phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: -20oC đến 50oC

Máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160

Hệ số chuyển đổi đo khí máy đo khí HC cháy nổ Xp-3160 Cosmos
Máy đo nồng độ khí gas cháy nổ Xp-3160 Cosmos
 • Ngưỡng cảnh báo: 250 hoặc 500ppm
 • Dải đo : 0-10,000ppm
 • Thời gian hoạt động : 20 giờ
 • Phòng nổ: Exibd II BT3
 • Nhiệt độ hoạt động: -20oC đến 50oC
 • Đo các loại khí: CH4, C2H2, C2H4, C6H6, H2 …

Máy đo khí gas và khí Oxy XP-3118

Hệ số chuyển đổi đo khí máy đo khí HC gas và khí oxy XP-3118 Cosmos
Máy dò khí gas và khí oxy XP-3118 Cosmos
 • Dải đo:
  • 0 … 100% LEL
  • 0 – 25% thể tích
 • Cấp độ phòng nổ: Exibd IICT3
 • Nhiệt độ làm việc: 0 … 40 độ C
 • Thời lượng pin: 20 giờ
 • Đo khí Oxy và khí gas cháy nổ

Thiết bị đo nồng độ gas cầm tay XP-3310II Cosmos

Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo %LEL loại cầm tay XP-3310II Cosmos
Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo %LEL loại cầm tay XP-3310II Cosmos
 • Khí đo: Khí gas cháy nổ
 • Dải đo:                               0 -100%LEL
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                        IP67
 • Phụ kiện chuẩn: Ống lấy mẫu dài 1m, dây đeo vai, lọc tách nước, lõi lọc, pin AA, miếng dán bảo vệ màn hình 

Thiết bị đo dò khí gas theo ppm XP-3360II Cosmos

Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo ppm XP-3360II Cosmos
Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo ppm XP-3360II Cosmos
 • Khí đo:                           Khí gas cháy nổ
 • Dải đo:                               0 – 5000 ppm hoặc 10000 ppm
 • Phân dải:                           1 ppm
 • Mức cảnh báo:                  250 ppm hoặc 500 ppm
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                       IP67

Thiết bị đo dò khí gas theo ppm %LEL XP-3360II-W

Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo ppm và %LEL XP-3360II-W Cosmos
Máy thiết bị đo dò khí gas cháy nổ theo ppm và %LEL XP-3360II-W Cosmos
 • Khí đo:                           Khí gas cháy nổ
 • Dải đo:                               0 – 5000 ppm hoặc 10000 ppm chuyển đổi sang 0 – 100%LEL
 • Phân dải:                           1 ppm / 0.1 %LEL
 • Mức cảnh báo:                  250 ppm hoặc 500 ppm (20%LEL)
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                       IP67

Thiết bị đo dò khí gas theo ppm và Oxy XP-3368II

Máy đo khí gas cháy nổ theo ppm và khí Oxy O2 XP-3368II Cosmos
 • Khí đo:                           Khí gas cháy nổ/Oxy
 • Dải đo:                               0 – 5000 ppm hoặc 10000 ppm (khí gas) và 0 – 25 vol% (khí O2)
 • Phân dải:                           1 ppm / 0.1 vol%
 • Mức cảnh báo:                  250 ppm hoặc 500 ppm/ 18 vol%
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                       IP67

Máy đo khí gas và Oxygen XP-3368II-W

Hệ số chuyển đổi của máy đo khí gas cháy nổ theo ppm %LEL và khí Oxygen O2 XP-3368II Cosmos
Máy đo khí gas cháy nổ theo ppm %LEL và khí Oxygen O2 XP-3368II Cosmos
 • Khí đo:                           Khí gas cháy nổ/Oxy
 • Dải đo:                               0 – 5000 ppm hoặc 10000 ppm (khí gas) có thể chuyển đổi 0 – 100%LEL và 0 – 25 vol% (khí O2)
 • Phân dải:                           1 ppm hoặc 0.1 %LEL / 0.1 vol%
 • Mức cảnh báo:                  250 ppm hoặc 500 ppm hoặc 20%LEL / 18 vol%
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                       IP67

Thiết bị đo khí gas và Oxygen XP-3318II Cosmos

Hệ số chuyển đổi của máy đo khí gas cháy nổ và Oxygen XP-3318II Cosmos
Máy thiết bị đo khí gas cháy nổ và Oxygen XP-3318II Cosmos
 • Nguyên lý:                          Xúc tác cháy nổ
 • Dải đo:                                0 – 100%LEL / 0 – 25 vol%
 • Phân dải:                           0.1 %LEL / 0.1 vol%
 • Mức cảnh báo:                  20%LEL / 18 vol%
 • Nhiệt độ làm việc:              -20 đến 50 độ C
 • Độ ẩm làm việc:                0 – 95%Rh (không đọng sương)
 • Cấp phòng nổ:                 
  • ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga
 • Cấp bảo vệ:                       IP67

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog 

Bài viết liên quan:

Máy đo nồng độ khí NO2 cầm tay XPS-7

Lưu ý khi lắp đặt đầu đo khí PS-7 Cosmos

Đầu cảm biến đo nồng độ khí R-41 CH3F

Lưu ý khi lựa chọn máy đo khí SO2 cầm tay

Lựa chọn máy đo khí NH3 trong không khí cầm tay

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO nguy hiểm?

Nổ nhà máy Amoni Nitrat tạo khí NO2 nguy hiểm?

Nguy hiểm do rò rỉ khí Amoniac NH3

Máy đo khí O3 Ozon trong không khí

Máy đo khí F2 Flo trong không khí

Máy đo khí HF Hydro Florua trong không khí

Máy đo khí HCl Hydro Clrua trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO trong không khí

Hệ thống đo và cảnh báo khí NO2 trong không khí

Cảm biến bán dẫn đo nồng độ khí độc

Máy đo khí Clo Cl2 trong không khí

Vì sao cần máy đo khí Amoniac NH3?

Hệ thống cảnh báo phát hiện rò rỉ khí NH3

Đơn vị ppb trên máy đo khí độc

Vì sao cần dùng máy đo khí độc Ozone O3?

Làm gì khi phát hiện rò rỉ khí Hydrogen Fluoride HF

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *