Máy đo formaldehyde XP-308B Cosmos

  • Kiểm soát không khí trong nhà
  • Kiểm soát vật liệu nhà ở
  • Các sản phẩm từ gỗ và đồ gỗ