Máy đo mùi XP-329IIIR Cosmos

– Kiểm soát chất lượng thực phẩm và gia vị khác nhau – Quản lý chất lượng nước của hệ thống thoát nước sông và nhà máy – Đo chất hóa học như VOC – Đo mùi trong tủ lạnh, ô tô …

HDSD máy XP-329IIIR