Máy phát hiện rò rỉ khí gas XP-702III Cosmos

Phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ: LPG, CNG, CH4…