Máy phát hiện rò rỉ khí gas XP-702III Cosmos

Phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ: LPG, CNG, CH4…

 

Danh mục: , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
my-pht-hin-r-r-kh-gas-xp-702iii-cosmos-my-o-kh-nht-bn