Máy đo khí Oxy xa 10m XO-326IIs Cosmos

– Xuất xứ: Cosmos – Nhật

– Ứng dụng: đo và hiển thị nồng độ khí oxy