Máy đo khí CO trong khí thải XP-333IIA Cosmos

– Dải đo: 0-0.499vol% khí CO

– Đo theo 3 kiểu: Thực tế, Trung bình, Giá trị đỉnh

– Độ chính xác và độ chọn lọc CO cao

my-o-kh-co-trong-kh-thi-xp-333iia-cosmos-my-o-kh-nht-bn