Cảm biến nồng độ khí Oxy KS-7O Cosmos

■ Phòng sạch cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn
■ Phòng kiểm tra khác nhau
■ Để theo dõi liên tục sự thiếu hụt oxy, và đẩm bảo sự an toàn dưới điều kiện xây dựng.