Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh XP-704 Cosmos

Máy phát hiện rò rỉ khí gas lạnh HCFC, HFC XP-704 Cosmos.

Dùng cho khí gas lạnh: R-22, R-32, R-404A, R-407C, R-600a, R-410A, R-134a, R290, HFO-1234yf

  • Có thể phát hiện lượng vết của các loại khí gas lạnh khác nhau
  • Có chức năng dùng bơm tự động
  • Chức năng thoát khí tự động
  • Khả năng chống bụi IP22 (dùng với bao da)
my-pht-hin-r-r-kh-gas-lnh-xp-704-cosmos-my-o-kh-nht-bn