Cảm biến đo nồng độ oxy PS-2OP PS-2OE

Ứng dụng:

■ Phòng sạch cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn
■ Phòng kiểm tra khác nhau
■ Để theo dõi liên tục sự thiếu hụt oxy, và đẩm bảo sự an toàn dưới điều kiện xây dựng.