Cảm biến đo khí Oxy KS-2D, KS-2O Cosmos

Cảm biến đo khí Oxy loại hấp thụ KS-2O, KS-2D Cosmos

 

Ứng dụng:

■ Phòng sạch cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn
■ Phòng kiểm tra khác nhau
■ Để theo dõi liên tục sự thiếu hụt oxy, và đảm bảo sự an toàn dưới điều kiện xây dựng.