Sensor đo khí độc PS-2CKIII Cosmos

Cảm biến đo khí loại hấp thụ PS-2CK III Cosmos

 

Xuất xứ: Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Khuếch tán

Loại khí: Khí độc TEOS và các loại hơi kiềm khác