Ưu điểm máy dò rò rỉ gas lạnh XP-704III

1. Ưu điểm máy dò rò rỉ gas lạnh XP-704III Cosmos

Ưu điểm máy dò rò rỉ gas lạnh XP-704III Cosmos:

 • Nồng độ phát hiện: 5 ppm (R134a: 30ppm)
 • Lấy mẫu: Bơm hút
 • Thời gian tiếp xúc: Trong vòng 10 giây.
 • Có thể phát hiện lượng vết của các loại khí gas lạnh khác nhau: R-22, R-32, R-404A, R-407C, R-600a, R-410A, R-134a, R290, HFO-1234yf…
máy đo dò phát hiện rò rỉ khí gas lạnh R-22 CHClF2 XP-704III Cosmos
máy đo dò phát hiện rò rỉ khí gas lạnh R-22 CHClF2 XP-704III Cosmos

2. Phân tích ưu điểm máy dò rò rỉ gas lạnh XP-704III Cosmos.

a. Nồng độ phát hiện 5 ppm (R134a: 30 ppm)

1 ppm là một phần triệu, tức là trong 1 triệu phân tử khí có chứa 1 phân tử khí gas lạnh.

Nồng độ phát hiện 5 ppm tức là khi phát hiện rò rỉ ở mức 5ppm thiết bị sẽ phát tín hiệu cảnh báo.

Tương tự với khí gas R134a.

b. Có thể phát hiện các loại khí gas lạnh khác nhau.

Các loại khí gas lạnh:

 • R-22: 2.48[g].
 • R-32: 1.71[g].
 • R-404A: 3.30[g].
 • R-407C: 3.12[g].
 • R-600a: 1.91[g].
 • R-410A: 2.82[g].
 • R-134a: 20.09[g].
 • R-290: 1.45[g].
 • HFO-1234yf: 3.74[g]

Danh mục: Đo khí gas lanh

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog

Xử lý lỗi trên máy cảnh báo rò rỉ gas B-780 Cosmos

Máy đo dò gas lạnh R-22 Cosmos

Tiêu chuẩn phòng nổ trên máy đo dò khí gas?

Lựa chọn Hệ thống đo khí cố định

Vì sao cần hệ thống đo giám sát khí cố định?

Chức năng ghi dữ liệu của máy đo khí cầm tay

Đo nồng độ khí độc vô cơ và hữu cơ

Những khí độc gây ô nhiễm không khí

Giấy hiệu chuẩn của thiết bị đo khí

Chức năng giữ đỉnh (peak) máy đo khí cầm tay

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Máy đo dò khí gas mới của hãng New-Cosmos

So sánh các chức năng mới của máy đo dò gas

6 bước để tìm đúng máy dò đo khí

Bỏ qua hiệu chuẩn máy đo khí thì sao?

Dùng máy đo khí cầm tay an toàn hiệu quả

Lựa chọn ống lấy mẫu máy đo khí sử dụng bơm

Máy đo khí HC trong không khí là gì?

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *