Hệ thống đo kiểm soát mùi V-819 Cosmos

Hệ thống đo kiểm soát mùi V-819 Cosmos

 

Ứng dụng:

  • Kiểm soát mùi tại ranh giới địa điểm của các nhà máy khác nhau
  • Giám sát môi trường trong nhà
  • Giám sát mùi bên trong thiết bị
  • Kiểm soát mùi tại các cổng xả của các nhà máy khác nhau
  • Kiểm soát hiệu suất của thiết bị khử mùi và làm sạch không khí