Máy đo khí Oxy trong khí thải XP-3180E Cosmos

Phù hợp với ứng dụng đo nồng độ khí oxy trong khí thải, ống khói, khí nhiên liệu của buồng đốt, lò nung…

 

Danh mục: , , , Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
my-o-kh-oxy-trong-kh-thi-xp-3180e-cosmos-my-o-kh-nht-bn