Máy đo khí Oxy trong khí thải XP-3180E Cosmos

Phù hợp với ứng dụng đo nồng độ khí oxy trong khí thải, ống khói, khí nhiên liệu của buồng đốt, lò nung…