Author Archives: Nguyen Juan

%LEL vol% và ppm trên máy, thiết bị đo khí

Chuyển đổi %LEL vol% và ppm trên máy, thiết bị đo khí 1. Chuyển đổi %LEL vol% và ppm trên máy, thiết bị đo khí Chuyển đổi %LEL vol% và ppm trên máy, thiết bị đo khí thường làm người sử dụng có chút lo lắng khi sử dụng. Bài viết này sẽ giải thích […]

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL máy đo khí

Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL trên máy đo khí 1. Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL trên máy đo khí Chuyển đơn vị từ ppm sang %LEL hoặc ngược lại trên máy đo khí đôi khi cũng là 1 vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng máy đo khí. Dưới […]

So sánh máy đo khí gas XP-3160 và XP-3360II

1. So sánh máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160 và XP-3360II So sánh máy đo khí gas nồng độ thấp XP-3160 và XP-3360II có những điểm giống và khác nhau như sau: XP-3160 XP-3360II Dải đo 0 – 5000 ppm0 – 10000 ppm0 – 500 ppm 0 – 5000 ppm0 – 10000 ppm0 […]

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu.

Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu ca làm việc. 1. Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu ca làm việc. Đưa máy đo khí lên ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu ca làm việc. Điều quan trọng nhất bạn có […]

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao?

Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao? 1. Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì sao? Nếu không dùng lọc cho máy đo khí thì có ảnh hưởng gì đến máy không? Dĩ nhiên là rất ảnh hưởng, vô cùng ảnh hưởng. Lọc giúp loại bỏ các cặn bẩn ở […]

Máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS

So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS 1. So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS So sánh máy đo khí gas và O2 XP-3118 XA-4200IIKS đều là những thiết bị đo khí cầm tay có những đặc điểm giống nhau như sau: Khí đo: Oxy và khí cháy nổ […]

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định

Lợi ích của hệ thống đo khí cố định 1. Lợi ích của hệ thống đo khí cố định Lợi ích của hệ thống đo khí cố định được lắp đặt với mục đích cung cấp khả năng bảo vệ liên tục, khu vực và nhân viên suốt ngày đêm. Các hệ thống phát hiện này […]

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định

Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định 1. Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định Lựa chọn vị trí lắp đặt đầu đo dò khí cố định. Trong hướng dẫn này, chúng tôi xem xét 8 điểm cần được xem xét đối với hiệu suất […]

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí

Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí 1. Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí Hướng dẫn lựa chọn máy đo đơn khí để sử dụng thích hợp. Máy dò khí đơn di động được sử dụng để bảo vệ cá nhân và có khả năng phát hiện một nguy cơ khí đơn […]

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay

Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay 1. Thời gian hoạt động của máy đo khí cầm tay Thời gian hoạt động máy đo khí cầm tay là thời gian công bố của hãng sản xuất thiết bị đo khí về việc sử dụng thiết bị liên tục trong một khoảng thời […]

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos

Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos 1. Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos Ưu điểm máy đo dò khí độc XPS-7 Cosmos là: Đo được nhiều loại khí độc (01 đầu dò đo được 01 loại khí độc) Các cảm biến đã được hiệu chỉnh khi chuyển đến địa […]

Vì sao lại gọi khí độc NOx mà không gọi COx?

Vì sao lại gọi là khí độc NOx mà không gọi COx? 1. Vì sao lại gọi là khí độc NOx mà không gọi COx? Vì sao lại gọi khí độc NOx mà không gọi COx? Chúng ta vẫn biết khí độc NO và NO2 được gọi chung là khí NOx. Nhưng vì sao khí […]

nguyen-juan-author-at-my-o-kh-nht-bn