Tiêu chuẩn phòng nổ Ex của máy thiết bị đo khí cầm tay

1. Tiêu chuẩn phòng nổ Ex của máy thiết bị đo khí cầm tay.

Khi sử dụng các loại thiết bị máy đo khí cầm tay, ta tường thấy trên đó có các kí hiệu chứa tiêu chuẩn phòng nổ như Ex ia II CT3; Ex ib II BT3 X … Vậy các kí hiệu trên có ý nghĩa là gì?

Ví dụ: Máy đo khí Oxy XO-2200, Máy đo khí gas cháy nổ XP-3110, XP-3140

Tiêu chuẩn phòng nổ máy đo khí Oxy XO-2200 Cosmos
Tiêu chuẩn phòng nổ máy đo khí Oxy XO-2200 Cosmos
Tiêu chuẩn phòng nổ máy đo khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
Tiêu chuẩn phòng nổ máy đo khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos

2. Kí hiệu tiêu chuẩn phòng nổ trên máy đo khí 

Theo Wikipedia. đây là một số cơ quan phê duyệt công nhận châu Âu (Uỷ ban Kỹ thuật điện Tiêu chuẩn châu Âu) và / hoặc IEC (Ủy ban điện quốc tế) tiêu chuẩn cho các vị trí nguy hiểm. 


Vùng khí quyển gây nổ bởi khí (gas) và bụi
 • G = Khí (Gas)
 • D = Bụi (Dust)
Vùng khí quyển:
 • Vùng 0, 1, 2: cho Khí
 • Vùng 20, 21, 22 cho Bụi

Mức độ nguy hiểm giảm dần theo thứ tự: Vùng 0 và 20 → Vùng 1 và 21 → Vùng 2 và 22

Phân vùng cho máy đo khí trong tiêu chuẩn phòng nổ
Phân vùng cho máy đo khí trong tiêu chuẩn phòng nổ
Nhóm thiết bị:
 • I: khai thác mỏ.
 • II:  hoạt động bề mặt.
Mục thiết bị:
 • Mục 1: các thiết bị sử dụng trong Vùng 0 và 20
 • Mục 2: các thiết bị sử dụng trong Vùng 1 và 21
 • Mục 3: các thiết bị sử dụng trong Vùng 2 và 22
 • Mục M1: các thiết bị sử dụng trong khai thác mỏ, tương thích Vùng 0 và 1 (Có thể tiếp tục chạy khi xuất hiện khí Methane)
 • Mục M2: các thiết bị sử dụng trong khai thác mỏ, tương thích Vùng 2 (Phải dừng chạy thiết bị khi xuất hiện khí Methane)
Nhóm tác nhân gây nổ (chỉ áp dụng cho khu vực có nguy cơ nổ Khí):
 • I = Methane (khai thác mỏ)
 • IIA = khí như là Propane
 • IIB = khí như là Ethylene
 • IIC = nhóm nguy hiểm nhất (ví dụ: Hydrogen)

Nhiệt độ bề mặt tối đa:

Là nhiệt độ tối đa mà Khí / Bụi có thể xâm nhập trong trường hợp máy bị lỗi / hư hỏng ( thường sử dụng cho khu vực có nguy cơ nổ Bụi, ít sử dụng cho nổ Khí)

 • T1 = 450 °C
 • T2 = 300 °C
 • T3 = 200 °C
 • T4 = 135 °C
 • T5 = 100 °C
 • T6 = 85 °C

b. Thiết bị điện trong khu vực nguy hiểm

Khi thiết kế các thiết bị điện dùng trong khu vực nguy hiểm, các thiết bị này cần tuân thủ nghiêm ngặt những tiêu chuẩn đặt ra cho khu vực phân loại.

 • Khu vực 0:
  • Ex ia – an toàn nội tại
  • Ex s – bảo vệ đặc biệt, phải có xác nhận để sử dụng ở khu vực 0
 • Khu vực 1: 
  • Bất kì thiết bị nào phù hợp cho khu vực 0
  • Exd – Kháng tia lửa
  • Exp – Chịu áp suất
  • Ex q – Môi trường bụi
  • Ex o –  Ngâm 
  • Ex e – Tăng cường an toàn
  • Ex ib – an toàn nội tại
  • Ex m – Lớp vỏ
 • Khu vực 2:
  • Bất kì thiết bị nào phù hợp với khu vực 0 và 1
  • Ex n – chứng nhận rằng thiết bị không có khả năng hoạt động bình thường khi đốt cháy bầu khí quyển xung quanh có chứa khí cháy nổ.

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver:

Link Blog