Đầu đo dò phát hiện rò rỉ gas giá rẻ SI-100D Senko