Sensor báo rò khí gas PE-2CC PE-2DC Cosmos

Cảm biến đo khí gas có bơm PE-2CC, PE-2DC Cosmos

Ứng dụng:

■ Phòng sạch cho nhà máy sản xuất chất bán dẫn
■ Phòng kiểm tra khác nhau
■ Để theo dõi liên tục khí gas, và đam bảo sự an toàn dưới điều kiện xây dựng.