Máy đo khí gasoil hơi xăng XP-3160 Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Hấp thụ

Loại khí: hơi xăng, gasoiline