Máy đo nồng độ khí Hydro H2 XP-3160 Cosmos

Quốc gia: Nhật Bản

Kiểu đo: Hấp thụ

Loại khí: Khí H2 (Hidro, hydro, hydrogen)