Máy đo khí thải ô tô Altas-210L iYasaka

Máy đo CO, CO2, O2, HC trong khí thải Altas-210L iYasaka

 

Máy đo khí CO, CO2, O2, HC trong khí thải Altas 210L iYasaka

– Thiết bị đời mới nhất để đo và điều khiển hoạt động của động cơ.
– Có thể đến 6 thông số như nồng độ các khí CO, CO2, O2, HC, và tốc độ xả khí thải, tỉ lệ phối trộn khí/nhiêu liệu
– Model:
ALTAS-210L-3: Đo 3 khí CO, CO2, HC
ALTAS-210L-4: Đo 4 khí CO, CO2, HC, O2
– Xuất xứ: iYasaka – Nhật Bản