Máy đo khí gas – máy dò khí gas cháy nổ

Máy đo dò phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-702III Cosmos

Sự giống và khác nhau giữa máy đo khí gas và máy dò khí gas cháy nổ

1. Máy đo khí gas và máy dò khí gas cháy nổ.

Máy dò khí gas cháy nổ (gas leak detector) là loại thiết bị được sử dụng chủ yếu để đo kiểm tra, phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ ở các vị trí có khả năng rò rỉ khí gas cao như: Khớp nối, khuỷu, mối nối, … trên đường ống; các loại vòi, miệng… của các bồn bể bình chứa. Máy đo khí gas (gas detector) là loại thiết bị chủ yếu để đo đạc nồng độ của khí gas cháy nổ, nó cũng có thể phát hiện rò rỉ nhưng độ chính xác không thể cao bằng máy dò khí gas.

Cần lưu ý rằng, gas ở đây là chỉ chung chung cho các loại khí gas cháy nổ theo cách hiểu của người Việt Nam ta, còn theo ngôn ngữ quốc tế, khí cháy nổ được gọi là combustible gas; các tên gọi này đều chỉ chung cho các loại khí gây cháy nổ có đơn vị đo thường là %LEL như: CH4 (methane), C2H4 (ethylne), C2H2 (acethylene), LPG, CNG, H2 …

2. Sự giống và khác nhau giữa máy dò khí và máy đo khí gas cháy nổ.

Máy dò khí gas cháy nổ XP-702III Máy đo khí gas cháy nổ XP-3110
Máy đo dò phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-702III Cosmos
Máy đo dò phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-702III Cosmos
máy đo phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
máy đo phát hiện rò rỉ khí gas cháy nổ XP-3110 Cosmos
 • Phát hiện khí gas nồng độ thấp
 • Không hiển thị nồng độ khí
 • Dải khí gas phát hiện 0 – 10 ppm
 • Dùng bơm hút và đầu dò lấy mẫu
 • Cấu trúc phòng nổ Exibd IIC T3 

 • Nhiệt độ làm việc: -20 đến +50 ° C, dưới 85% RH (không ngưng tụ)
 • Sử dụng cho những loại khí gas cháy nổ như:CH4 (methane), C2H4 (ethylne), C2H2 (acethylene), LPG, CNG, …
 • Đo và hiển thị nồng độ khí gas theo %LEL
 • Hiển thị nồng độ khí gas theo dạng thang chia vạch và số
 • Dải khí gas đo: 0 – 100% LEL
 • Dùng bơm hút và đầu dò lấy mẫu
 • Cấu trúc phòng nổ Ex ia II BT3          Ex II2G Exdib IIB T4 Gb (ATEX)
 • Nhiệt độ làm việc: 0 đến 40 ° C, dưới 85% RH (không ngưng tụ)
 • Sử dụng cho những loại khí gas cháy nổ như:CH4 (methane), C2H4 (ethylne), C2H2 (acethylene), LPG, CNG, …

Loại khí đo: 

acethylene (C2H2), ammonia (NH3), isobutane (i-C4H10), isopropyl alcohol ((CH3)2CHOH), carbon monoxide (CO), ethylene (C2H4), LPG, vinyl chloride (CH2=CHCI), gasoline, xylene(C6H4(CH3)2), oxidized ethylene (CH2CH2O), propylene oxide (C3H6O), cyclopentane (C5H10), 1,2-Dichloroethane (ClCH2CH2Cl), dimethyl ether (C2H6O), hydrogen (H2), city gas, propane (C3H8), propylene (C3H6), benzene (C6H6), n-pentane (CH3(CH2)3CH3), methane (CH4), R-22 (CHClF2) etc


Loại khí đo: 

acethylene (C2H2), ammonia (NH3), isobutane (i-C4H10), isopropyl alcohol ((CH3)2CHOH), carbon monoxide (CO), ethylene (C2H4), LPG, vinyl chloride (CH2=CHCI), gasoline, xylene(C6H4(CH3)2), oxidized ethylene (CH2CH2O), propylene oxide (C3H6O), cyclopentane (C5H10), 1,2-Dichloroethane (ClCH2CH2Cl), dimethyl ether (C2H6O), hydrogen (H2), city gas, propane (C3H8), propylene (C3H6), benzene (C6H6), n-pentane (CH3(CH2)3CH3), methane (CH4), R-22 (CHClF2) etc

3. Video sản phẩm

XP-3110

 

Sản phẩm liên quan: Máy đo khí cháy XP-3140, máy đo khí cháy nồng độ thấp XP-3160máy phát hiện rò rỉ khí XP-702III

Link Website

Link Youtube

Link Facebook

Link Google Driver

Link Blog

Danh mục: Đo khí gas

Bài viết liên quan: Dùng máy XP-302M đo gas

                              Hệ thống phát hiện rò rỉ gas

                              Máy đo khí gas cháy nổ tại Hà Nội

                              HDSD máy đo khí gas XP-3160

                              Ứng dụng máy đo khí Hydro thế kỉ mới

                              Máy đo khí Hydro H2 XP-3110 Cosmos

                              Đầu đo phát hiện rò rỉ khí Hydro H2 KD-14 Cosmos

                              Hệ thống cảnh báo rò rỉ khí Hydro H2

                              Đo khí H2 (Hydro)

                              Hệ thống (đầu đo) đo và cảnh báo phát hiện rò rỉ nồng độ khí H2

                              Đầu đo và cảnh báo rò rỉ khí CH4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *