Thiết bị đo đa khí GX-8000 Riken Keiki

ỨNG DỤNG
• Dùng cho các nhà máy lọc dầu, hóa dầu, hóa chất
• Cho các kho chứa gas, xăng dầu
• Các kho chứa hóa chất
• Các nhà máy nước, xử lý nước
• Dùng cho công tác cứu hỏa
• Dùng cho các nhà máy điện
• Dùng cho các trạm cung cấp LPG
• Dùng cho ngành than.