Máy đo khí cháy và Oxy RX-8000 Riken Keiki

  • Phát hiện thời gian thực cho khí đốt LEL / VOL, và Oxy
  • Khả năng lấy mẫu mạnh
  • Màn hình hiển thị lớn với đèn sang tự động
  • Chống nước và bụi IP67
  • Đăng nhập vào dữ liệu