Thiết bị đo khí gas cầm tay GX-8000 RKI

  • ATEX ExiaIICT4 đã được phê duyệt
  • Chống nước và bụi IP67
  • Cảnh báo âm thanh với tần số 95dB
  • Khả năng lấy mẫu mạnh (0.75L / phút)
  • Số hiển thị kỹ thuật số% bargraph