Bộ hiển thị control panel GP-147 Riken keiki

  • Chức năng lựa chọn, sao lưu điểm đo
  • Dễ dàng truy caappj vào chế độ bảo dưỡng
  • Chức năng giám sát hệ thống liên tục
  • Màn hình LCD đỏ/xanh