Máy đo khí O2 và CO cầm tay CX-II Riken Keiki

  • Màn hình đồng thời 2 khí (CO và O2)
  • Truyền dữ liệu & truyền tín hiệu cho PC hoạt động 2000hrs. trên pin kiềm
  • Báo động âm thanh / hình ảnh / rung
  • Trọng lượng nhẹ 120g