Cảm biến đo khí cháy GD-D58 RKI

ĐẶC ĐIỂM:

  • Đầu báo khí hệ thống 2 dây Máy
  • Bút bụi tích hợp (Tùy chọn)
  • Cấu trúc bảo vệ khí ăn mòn
  • An toàn nội tại (Bằng cách sử dụng như hàng rào zener độc quyền)
  • Thiết kế phòng nổ
  • Bao gồm phạm vi phát hiện rộng từ ppm đến% LEL
  • Tuổi thọ cảm biến dài

Ứng dụng

  • Giám sát rò rỉ khí để ngăn ngừa tai nạn cháy nổ trong các khu vực nguy hiểm của các ngành công nghiệp khác nhau.