Máy đo khí CO và O2 cầm tay CX-5 Riken Keiki

  • Cảm biến CO được bù Hydro (Cảm biến CO được thiết kế làm giảm giao thoa liên kết của hydro đến 2000ppm)
  • Chịu được va đập với khoảng cách rơi 6m
  • IP67