Đồng hồ áp suất 25 bar Suchy MR20

Dải đo 0bar đến 25bar (kg/cm2, psi)

Đường kính mặt 63mm, 100mm

Vỏ inox, chân đồng 1/4″, 1/2″

Có dầu hoặc không dầu